Tarvitsemme kestävää talouskasvua!

Hyvinvointivaltion pelastaminen vaatii valtavasti ratkaisuja sekä suunnanmuutoksen Suomen politiikkaan. Nykyinen velkavetoinen, huoleton talouspolitiikka ei voi jatkua.

Tärkeimpiä asioita on talouskasvumme kiihdyttäminen. Tarvitsemme kipeästi talouskasvua, jotta voimme rahoittaa hyvinvointivaltiomme. Talouskasvu, jota tavoittelen, on ekologisesti, sosiaalisesti ja yhteiskunnallisesti kestävää. Talouskasvu oikein ohjattuna luo hyvinvointia, sen hiipuminen sen sijaan vaarantaa hyvinvointivaltion ja palvelujemme tason. Tällä hetkellä elämme kansakuntana yli  varojemme ja meitä uhkaavat mittavat säästöt.

Julkinen sektori rahoittaa toimintansa ensisijaisesti keräämällä veroja. Verotus ei saa olla liian kireää, jotta ihmisillä säilyy motivaatio tehdä työtä. Lisätyöstä tulee saada riittävästi omaan käyttöön.  Verotuksen kiristäminen ei ole Suomessa kestävä ratkaisu. Lisätulot on saatava talouskasvusta.

Talouskasvu syntyy kahdesta tekijästä. Tehdyn työn määrästä ja työn tuottavuudesta. Molempia tarvitaan kipeästi.

Kuka hoitaa sinua tulevaisuudessa?

Suomi eläköityy nopeasti ja työvoimapula uhkaa erityisesti palvelu- ja hoiva-aloilla. Eläkkeelle siirtyy työvoimaa tuhansia ihmisiä enemmän kuin työmarkkinoille tulee uusia tekijöitä. Samanaikaisesti työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyy vuosittain noin 20 000 henkilöä. Tilanne alkaa olla hyvin vaikea. Mikä avuksi?

Kokopäiväisissä työsuhteissa työajan pidentäminen ei ole haluttu vaihtoehto, julkisessa keskustelussa puhutaan ennemminkin työajan lyhentämisestä. Työaikojen pidentäminen ei siis kelpaa kestäväksi
ratkaisuksi.

Työttömänä ja osa-aikaisessa työssä olevat voivat kohtuullisessa  määrin parantaa työn tarjontaa. Nykyinen käyttämätön suomalainen työvoimareservi on saatava paikkaamaan työntekijävajetta, mutta tämäkään ei riitä kuin osin auttamaan tilannetta.

Tarvitsemme runsaasti työperäistä maahanmuuttoa, joidenkin arvioiden mukaan jopa kymmeniä tuhansia ihmisiä vuodessa. Ahkerista ja osaavista työntekijöistä käydään kansainvälistä kilpailua. Emme voi kuvitella, että Suomi on automaattisesti houkutteleva paikka heille. Jotta saamme Suomeen jopa kymmeniä tuhansia työntekijöitä, meillä on paljon tehtävää. Suomen on oltava atraktiivinen, tänne tulijoiden on tunnettava itsensä tervetulleiksi. Kotouttamiseen on panostettava paljon, jotta Suomeen tulijoista tulee osa toimivaa yhteiskuntaamme. Erityisesti on panostettava suomen tai ruotsin kielen opetukseen.

Talouskasvun ensimmäinen vaatimus on tehdyn työn ja työntekijöiden lisääminen voimakkaasti.

Lisää tuottavuutta

Pelkkä työtuntien lisääminen ei riitä. On helppo ymmärtää, että jos teemme töitä huonoilla työvälineillä tai tyhmällä tavalla, työtunteja kuluu vain hukkaan, mikä on kallista. Työn tuottavuuden parantaminen on jatkuva prosessi. Kaikki organisaatiot Suomessa ja kansainvälisesti kilpailevat keskenään ja mitä tuottavampia ne ovat, sitä paremmin ne menestyvät. Tuottavuuden parantaminen on hyvää johtamista ja asioiden mielekästä tekemistä. Tuottavuuden  parantaminen on uuden oppimista ja koulutukseen satsaamista. Tuottavuuden parantaminen on järkeviä investointeja uusiin
laitteisiin ja ohjelmistoihin. Kaikki nämä vaativat oikeita ratkaisuja.

Talouskasvun toinen elementti on jatkuva tuottavuuden parantaminen. Talouskasvu on välttämättömyys hyvinvointivaltion pelastamiselle – tarvitsemme lisää työtä ja työvoimaa sekä parempaa tuottavuutta.

 

Petri Graeffe, ehdolla eduskuntaan numerolla 54