Naisten oikeuksien edistäminen on kehityspolitiikan kulmakivi

Suomi osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön rauhan ja ihmisoikeuksien turvaamiseksi, todetaan perustuslakimme ensimmäisessä pykälässä. Yksi tärkeimmistä kehityspolitiikan tavoitteista on sukupuolten tasa-arvon saavuttaminen. Tänään 8.3.2023 vietämme kansainvälistä naistenpäivää maailmassa, jossa naisten ja tyttöjen oikeudet toteutuvat paremmin kuin koskaan aiemmin historiassa.

Vaikka naisten ja tyttöjen asema on yhä monin paikoin heikko, antaa viimeisten vuosikymmenten aikana toteutunut kehitys aihetta toiveikkuudelle. Esimerkiksi äitiyskuolleisuus ja lapsiavioliitot ovat vähentyneet merkittävästi. Yhä useampi tyttö pääsee peruskouluun ja jatkaa opintojaan myös toiselle asteelle. Seksuaali- ja lisääntymisterveyspalvelujen saatavuus on parantunut, ja pelkästään vuosien 2019-2021 aikana kansainvälisellä kehitysyhteistyöllä onnistuttiin ehkäisemään 58 miljoonaa suunnittelematonta raskautta ja 17 miljoonaa vaarallista aborttia.

Suomen on jatkossakin kehityspolitiikassaan panostettava sukupuolten tasa-arvon toteutumiseen kehitysmaissa, sillä se on edellytys hauraiden yhteiskuntien kyvylle huolehtia kansalaisistaan
tulevaisuudessa. Tyttöjen ja naisten aito mahdollisuus kouluttautua, työskennellä ja osallistua päätöksentekoon on edellytys oikeusvaltion ja talouskasvun ilmaantumiselle. Kun tyttö menettää uskonsa tulevaisuuteen, on seurauksena paitsi inhimillinen tragedia myös valtava menetetty potentiaali.

On tärkeää huomata, että sukupuolten tasa-arvon edistäminen palvelee myös Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisia intressejä. On nimittäin niin, että osattomat kansalaiset luovat heikkoja yhteiskuntia. Heikot yhteiskunnat puolestaan houkuttelevat autoritäärisiä hallitsijoita, mikä lopulta uhkaa myös Euroopan vakautta. Turvallisuuspolitiikan tulee olla etusijalla myös silloin, kun päätetään kehitysavun maksatuksista. Kehitysapua ei esimerkiksi tule maksaa maihin, jotka toiminnallaan tukevat Venäjää ja sen Ukrainassa käymää hyökkäyssotaa.

Kehitysavun kohdentamisessa on kyse arvovalinnoista. Suomen on linjattava, mihin ongelmiin se rajallisilla resursseillaan tahtoo vastata – kaikkia ei voida auttaa. Minun arvovalintani on tänään maailman tyttöjen ja naisten oikeuksien turvaaminen. Hyvää kansainvälistä naistenpäivää!

Lahjoitin kansainvälisen naistenpäivän kunniaksi Naisten Pankin kautta koulutuksen kahdelle naiselle – nämä ovat minun naistenpäivän ruusuni!