Kaupunkistrategiaa laatimaan

Petri Graeffe

Millainen on Järvenpään uusi visio? Millaisia valintoja meidän kannattaa tehdä, jotta pääsemme kohti haluamaamme tulevaisuuskuvaa? Pystymmekö arvioimaan tilannetta riittävän laajasti? Mitkä ovat organisaatiomme toimintaa ohjaavat arvot? Nämä kysymykset pyörivät mielessäni, kun Järvenpään kaupunginvaltuusto aloittaa huomenna uuden kaupunkistrategiamme laadinnan. Lain mukaan kuntastrategiassa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Tätä pitkää aikaväliä ei ole […]

Järvenpää tarvitsee yrityksiä!

Petri Graeffe

Yrittäjät työllistävät, tuottavat kaupunkiin palveluja sekä merkittävän määrän verotuloja – sekä tulo- että yhteisöveroja. Yritysten menestys riippuu aina ensisijaisesti niiden omasta toiminnasta ja yrittäjien tekemisestä. Mutta kaupungin ja valtion päätöksillä on suuri merkitys hyvän toimintaympäristön luomisessa. Mitä meidän kannattaisi tehdä yrittäjien menestyksen vahvistamiseksi? Esitän kolme ajankohtaista kärkiasiaa, joita pidän erityisen tärkeinä.Kaksi ensimmäistä ovat Järvenpään kaupungin […]

Turvalliset juuret ja kantavat siivet

Petri Graeffe

Kirjoitin Järvenpään kaupungin strategiaprosessistamme tammikuun kolumnissani: ”Hyviä kysymyksiä on paljon – ehkä oleellisinta onkin, että osaammeko kysyä oikeat kysymykset. Ja osaammeko vastata niihin.” Nyt Järvenpään kaupunginvaltuusto (13.6.) on vastannut kysymyksiin ja päättänyt uuden kaupunkistrategiamme mission, vision, arvot sekä painopisteet. Strategian tiivistäminen on aina haastava työ. Uskon, että valittuihin painotuksiin on kaikkien helppo sitoutua. Kaupunkistrategiamme ohjaa […]